Chuyên gia trang điểm đến từ Hàn Quốc – Kim Min Ju

Komeco xin giới thiệu cố vấn – chuyên gia trang điểm đến từ Hàn Quốc Kim Min Ju, Giám đốc Hiệp hội Giao lưu Chuyên gia Make – up Hàn Quốc tại Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *