Chương trình thiện nguyện Christmas Giving Tree

Chương trình thiện nguyện giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại các Trung tâm bảo trợ trẻ em hưởng một Giáng Sinh thực sự ý nghĩa. Bạn có muốn đồng hành cùng Trung tâm California Fitness & Yoga Centers Vietnam và CMG Asia làm cuộc sống tốt đẹp hơn?
——————-
Xem chi tiết tại: https://goo.gl/Pl26rQ
#CaliChristmasGivingTree #MakingLifeBetter #CMGAsia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *