Chuẩn Bị Cùng LiChaLyTri Tới Generation Beauty NYC- Get Ready With Us | TrinhPham

Hãy xem chế độ HD nhé 🙂

Lần đầu tiên hội ngộ của Trinh- Trang- Ly- Linh tại New York City để tham dự Generation Beauty đã thành công rực rỡ 😀 Đây là khi bọn mình chuẩn bị cho ngày đầu tiên 🙂

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Trinh-Pham/1524428337794116
Instagram: http://instagram.com/trinh.phamm/
Snapchat : trinhpham91

My squad’s videos and channels:
Ly’s video: GenBeauty Haul: https://www.youtube.com/watch?v=8fv8YnQ_kx8
Linh’s video: Not My Hands Challenge: https://www.youtube.com/watch?v=9-ewONSFAe0
Trang’s video: Bean Boozled Challenge: https://www.youtube.com/watch?v=Xuo2IRoMq1I

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *