CHƠI THỬ POPIN COOKIN!!!🍣 😋SUSHI NGON QUÁ!!!!

Chị Kem Bơ chơi thử popin cook sushi
Hy vọng các em đã có những giây phút vui vẻ khi xem này.
Các em nhớ like, share và subscribe để đang kí trở thành thành viên nhé.
Nếu có câu hỏi hay gợi ý gì thì các em cứ viết bình luận, chị sẽ trả lời 🙂

FB: https://www.facebook.com/saphira.tran.58

I hope you enjoyed this video, check out my channel for more Don’t forget to like, share and subscribe to support this channel.
I upload weekly if not daily!

Music: www.bendsound.com
www.freesound.org
starving by mountain music:
https://www.youtube.com/watch?v=J3PUAIRH-Lo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *