Chơi Thử Bộ Squishy Kit Tự Làm – Dango Squishy DIY

Hôm nay chị Kem Bơ sẽ cùng các em đi xem siêu thị Target bán gì vào lễ hội Halloween nha!

Bấm vào đây để xem cách làm slime kit:
https://www.youtube.com/watch?v=zuqQ90T6KyQ&t=25s
Bấm vào đây để xem cách làm squishy không cần bông mút và keo sữa:
https://www.youtube.com/watch?v=j7E8GY8jO10&t=26s
▶︎ FACEBOOK
https://www.facebook.com/kembochannel

▶︎ CONTACT
For Business Inquiries & Collaborations:
saphirakembo@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *