Chit Chat with Leo| Study Abroad Q&A | by TheMake.A.Holics

Chit Chat with Leo| Study Abroad Q&A

Trong video này tớ cùng em Leo béo ngồi trả lời các câu hỏi của các bạn về du học.

*** Các bạn lưu ý, giveaway kéo dài tới ngày 18/01/16. Kết quả giveaway tớ sẽ thông báo trên Facebook Page hoặc trên video mới nhất tuần sau***

***FOLLOW ME***
Facebook Page: https://www.facebook.com/TheMakeAHolics
Instagram: http://instagram.com/themakeaholics
Website: https://themakeaholics.wordpress.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *