Cắt Tóc Cho Bé Kem – Sinh Hoạt Cuối Tuần Thử Đồ Mới

KM
SALE
12.12 Sale Sinh Nhật - Không thể bỏ qua
Hạn dùng: 12-12-2019
XEM NGAY
KM
SALE
FLASH SALE NỬA ĐÊM 0h-2h GIẢM 50%
Hạn dùng: 12-01-2020
XEM NGAY
KM
SALE
Siêu sale giảm 50% theo ngành hàng
Hạn dùng: 31-12-2019
XEM NGAY
KM
SALE
12.12 Birthday Sale - Sale Sinh Nhật
Hạn dùng: 12-12-2019
XEM NGAY

Quần Áo: https://goo.gl/8kxRWU
Phiếu Giảm Giá: appareloff 15%off
Máy Cạo Lông Mèo: https://goo.gl/5SbjkU
Vertical striped shirt: https://goo.gl/1YQUui
Đầm Chấm Bi: https://goo.gl/vdwi24
Chunky sweater: https://goo.gl/BKdhtv
Hooded cardigan: https://goo.gl/EPJtqQ
Shaggy sweater: https://goo.gl/zC3sCx
Patterned sweater: https://goo.gl/dgtDGu
Baseball Jacket: https://goo.gl/BUPEVV
Áo Mèo: https://goo.gl/RG53BU
Sleeveless dress: https://goo.gl/72SRwd
Double zip-up jacket: https://goo.gl/V8wJNs
Drawstring spliced hoodie: https://goo.gl/5HsBwq
Dưới 1 Đô: https://goo.gl/mV19p8
New buyer zone: https://goo.gl/CXbZqS

FACEBOOK: Chị Kem Bơ Page
https://www.facebook.com/kembochannel
▶︎ CONTACT
For Business Inquiries & Collaborations:
saphirakembo@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *