Các Em Có Dám Xem Không? Halloween Spirit Shopping

KM
SALE
FLASH SALE NỬA ĐÊM 0h-2h GIẢM 50%
Hạn dùng: 12-01-2020
XEM NGAY
KM
SALE
Siêu sale giảm 50% theo ngành hàng
Hạn dùng: 31-12-2019
XEM NGAY

Chị Kem Bơ đi shopping ở cửa tiệm Halloween Spirit để mua đồ hoá trang cho lễ hội ma quỹ.

FACEBOOK: Chị Kem Bơ Page
https://www.facebook.com/chikembo
▶︎ CONTACT
For Business Inquiries & Collaborations:
saphirakembo@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *