Bạn Đã Dùng Bao Nhiêu Loại Son? – How many kind of lipsticks did you use? ( English Sub )

Các bạn đã sử dụng bao nhiêu loại son ?
Clip hnay Ánh sẽ chia sẻ với các chị em về các loại son phổ biến hiện nay nhé ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *