Amok Lovefit Whipped Lips (son kem) – Hương Witch swatch & review

Một gợi ý cho các bạn yêu thích son kem lì đây ạ, son từ nhà Amok. Các bạn nghĩ sao ạ ? cho mình biết ý kiến với nhaaa~
FB: https://www.facebook.com/hwitch
iNsta: https://www.instagram.com/huong.witch/
Email : hwitch99@gmail.com (bussiness contact)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *