8 MẸO HAY CHO ĐỒ TRANG ĐIỂM – 8 Cosmetics Beauty Hacks | Ngọc Bube

Nội dung clip Ngọc có tham khảo qua ở một số kênh youtube và trang web của nước ngoài! Nếu có bổ sung và góp ý gì thêm cho Ngọc trong các video sắp tới thì hãy để lại cmt nha các bạn! Đừng quên like video này nhá! xoxoxo

F A C E B O O K: http://www.facebook.com/ngocbubesecret
I N S T A G R A M: http://instagram.com/ngocbube
C H A N N E L 1: http://www.youtube.com/bubesecret
C H A N N E L 2: http://www.youtube.com/cutebube
T U M B L R: http://bubeshop.tumblr.com/
W E B S I T E: http://bubenais.com
S H O P: http://www.facebook.com/Bube.shop

*Phần mềm làm video: Corel VideoStudio Pro
*Nhạc:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *