16 MẸO SỬ DỤNG NƯỚC HOA GIỮ THƠM LÂU – 16 Perfume Hacks | Ngọc Bube

KM
SALE
12.12 Birthday Sale - Sale Sinh Nhật
Hạn dùng: 12-12-2019
XEM NGAY

Clip phụ đề tiếng anh https://goo.gl/TGBlC2

F A C E B O O K: http://www.facebook.com/ngocbubesecret
I N S T A G R A M: http://instagram.com/ngocbube
C H A N N E L: http://www.youtube.com/bubesecret
T U M B L R: http://bubeshop.tumblr.com/
W E B S I T E: http://bubenais.com
S H O P: http://www.facebook.com/Bube.shop

*Phần mềm làm video: Corel VideoStudio Pro
*Nhạc:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *