10 coats of liptick challenge – Tô 10 lớp son 1 lúc | Hương Witch

Chồng chất 1 lúc 10 lớp son trên môi? bạn đã thử chưa? Thế giới người ta đang làm cả trăm lớp son kìa =)))) :v taata~
__________________
Fb : https://www.facebook.com/hwitch
Insta: https://www.instagram.com/huong.witch/
Email: hwitch99@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *